Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017р.
Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5) за 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р.
Звіт про власний капітал за 2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2016р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I квартал 2016р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2016р.
Декларація про доходи генерального директора Васильєва П.В. за 2015р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015р.
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.
Звіт про власний капітал за 2015р.
Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2015р.