Оптимізація режимів вирощування штучних соснових насаджень
2020-11-10 11:28:22

Співробітники лабораторії лісівництва Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького продовжують дослідження впливу різних видів і способів рубок догляду на динаміку лісівничо-таксаційних показників, товарно-сортиментну структуру та особливості формування насаджень.

Для цього закладено низку стаціонарних дослідних об’єктів, де вивчаються лісівничі особливості впливу цих рубок на ріст, стан, продуктивність і випробовуються технології їхнього проведення, що забезпечують високу продуктивність, збереження екологічного середовища і захисних властивостей лісу.

95-річний деревостан на стаціонарному дослідному об’єкті з вивчення різних режимів вирощування штучних соснових насаджень (фото Кобця О. В.)

Проведені в Лівобережному Степу дослідження свідчать, що регулюючи в певних межах, зокрема, густоту соснових насаджень шляхом своєчасного проведення в них рубок догляду (особливо в молодняках), можна без суттєвого зменшення загальної продуктивності сформувати більш цінні, різні за товарно-сортиментною структурою високопродуктивні деревостани, які будуть стійкішими до негативного впливу кліматичних флуктуацій, антропотехногенного навантаження, а також шкідників і хвороб лісу.

Отримані нові результати досліджень дають змогу внести зміни й доповнення до чинної нормативної бази з рубок догляду в лісах України.

Лабораторія лісівництва УкрНДІЛГА

Провідний науковий співробітник Тарнопільська О. М.

Старший науковий співробітник Кобець О. В.

Старший науковий співробітник Лукʼянець В. А.

Старший науковий співробітник Румянцев М. Г.